☰  Expo | DeZaailander | #02 De Zaailander
Redactioneel
Hallo mede-tuig! Daar zijn we dan weer met de nieuwe Zaailander, dit keer nog dikker dan de vorige. Natuurlijk staat ook deze keer de Zaailander weer bomvol leuke, interessante, spannende en droevige...
Lerarenpraatje: hr. Hoogeveen
LeRAREnPRAATje Yn it Frysk Yn it earste eksimplaer fan ’e "ZAAILANDER" waerd my al in lytse oantrún jown om ek ris hwat yn dy krante to skriuwen. Nou haw ik dan de ’ear’ dizze rubryk, dy’t ornearre...
Grease
GREASE PLEASE. Hierin leggen wij uit waarom Grease zo’n succes is geworden. Een filmredacteurs-team bezocht de première van een film en schreef deze onthullende recentie waarin over de oorzaak van...
Pubertijdbesteding
ZAALLANDER SPIEK CURSUS. Een absolute noodzaak als je je in de hedendaagse klassen wilt handhaven. de Zaailander presenteert: "PUBERTIJDBESTEDING Les 1 Dit is een cursus ter bevordering van het...
Papzakken
PAPZAKKEN? Ben jij ook zo’n havermoutpudding? PAPZAKKEN? Dit stukje is gericht aan iedereen die denkt dat "het" wel goed komt, de zogenaamde "laat-maar-waaien" mentaliteit. Als ik zo eens om me heen...
Actievelingen
ACTIEVELINGEN? Of heb jij toch je bord spinazie leeggegeten? ACTIEVELINGEN Jan Hoekstra heeft nu wel een mooi artikel over papzakken bij ons op school geschreven (waar de redactie overgens helemaal...
Zaailander top 10
LERAREN TOP 10. Welk snelheidsmonster staat nu op één? De Zaailander top 10 Deze Top 10 wordt geheel objectief, maar dan ook zonder een greintje subjectieviteit samengesteld door Michiel Hoekstra,...
Elo
ELOQUENTIA 70 Jaar Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten in dit nieuwe seizoen. Wij willen jullle allemaal graag weer een fijn jaar bezorgen met onze activiteiten, wqarop we jullie...
Victory at Entebbe
Vrijdag tien oktober organiseerde Elo een filmavond. Voordat de film "Victory at Entebbe" begon spraken wij met Elo-voorzitter Karel Nat: Wat verwacht je van deze avond? Ik hoop dat iedereen zich een...
Wat blijft is genoeg
FILM. Lees hoe men Theo van Egeraat een loer heeft gedraaid. Wat blijft is genoeg Enige tijd geleden is er een film op de T.V. geweest van onze eigen teken-meester Theo van Egeraat, die de regie had...
Interview detollenaere
Van de volgende onthullingen zul je versteld staan: waarom ging zij niet naar Grease? Had zij aanpassingsmoeilijkheden? Waarom vindt zij de school, het RSG-L’warden, rommelig? Interview DETOLLENAERE...
Leerlingenraad
NOTULEN L.L.RAAD van 9 november 1978 Afwezig waren de vertegenwoordigers van: 1a, 1b, 2a, 2b, 2d, 2e, 3a, 3d, 4a, 4 havo en 5 ath.1! DIT GAAT ZO NATUURLIJK NIET!! Er wordt verwacht dat jullie de...
Geen POP meer in de Harmonie?
In Leeuwarden waart een groepje verontruste popliefhebbers rond wat zich heeft benoemd tot muziek-actie groep. Deze club bestrijdt de beslissing van de Harmonie om poppubliek en popconcerten uit de...
Vrije keuze
VRIJE KEUZE? Meisjes en Jongens hebben gelijke kansen in ons onderwijs, zegt men. De praktijk wijst echter uit dat er grote verschillen tussen hen bestaan, zowel in keuze als duur van opleiding (en...
Kleiblokken
"Kleiblokken" Er was eens, heel lang geleden, een redaktie van een schoolkrant. De redaktieleden zaten nu ieder voor hun kleiblok (ze hadden toen nog geen papier, de hele schoolkrant bestond uit...
Zilveren schild
Voetbal team RSG won het "Zilveren schild" -VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS- Onze school heeft dit jaar het "Zilveren schild" gewonnen. Het tournooi om dit schild wordt elk jaar gehouden en onze eigen...
Laatste nieuws
Laatste Nieuws -VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS- De bouw van de nieuwe school in het West-eind zal hoogst-waarschijnlijk eind 1980 beginnen. Expositie werkstukken school onderzoek handvaardigheid HAVO,...
Voorpagina
Achterpagina
Redactioneel


Top


☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander