DeZaailander   #12 De Zaailander
Redactioneel
Wat hier gebeurt is werkelijk onvoorstelbaar. Voor het eerst in de geschiedenis zijn drie scholen tezamengekomen om met elkaar een monsterproduktie magazine te maken. Het is duidelijk waarom dit...
Wethouder
Reeds heb je kunnen lezen hoe wij dhr. Ten Brug de sluwste vragen stelden, waarop de goede man dan weer uiterst sluwe antwoorden trachtte te geven. Of dat lukt? Dhr. Ten Brug is wethouder van...
Vergelijk je school
Hoe leeft een scholengemeenschap? Die vraag heb ik me gesteld en daarom heb ik een verslag geschreven van de overeenkomsten en de verschillen tussen de Stedelijke Scholenggemeenschap, het Stedelijk...
Olympische spelen afschaffen
Al zijn de Olympische spelen achter de rug, de bittere nasmaak blijkt wear eens te meer door het ijzeren gordijn te zijn gewaaid. Een kritisch artikel. De Olympische Spelen van 1980 waren dan toch...
In en om de school
Drs J.C.Pijnacker in en om de school In het laatste nummer van de vorige cursus heb ik meegedeeld, dat, om verschillende redenen, de heren Tuin, Schaafsma en Kruidhof onze school gingen verlaten. Na...
Interview sandy
Het tienersterretje is inmiddels verloofd. Om uit te zoeken wat we daar nu mee moeten sloeg onze reporter zijn slag en stelde diverse indringende vragen. Het leek ons hoogst leerzaam om eens te...
De overheid die met teveel geld smijt
Zoals zoveel wordt ook de emancipatie van man en vrouw in ons land geburocratiseerd. Voorbeeld: er is in Nederland een staatssecretaris voor emancipatiezaken en er is een commissie voor...
Eenmalige kans op toelating studie
Slechts zelden kraait het Verenigd Magazine oproer en zo ook deze maal. Als echter onze democratie op haar grondvesten staat te schudden en wij vrezen voor ons recht op meningsuiting, vereniging en...
Tuinfeest
Naar aanleiding van de afsluiting van een veertigjarig tijdperk in Rijksdienst, verslaat het magazine de gebeurtenissen op een besloten receptie waar alleen wij exclusief mochten komen. Geniet...
Koekoek for president
Met de verkiezingsstrijd in het vooruitzicht interviewden we de voorzitter van de Boerenpartij, tevens kamerlid, Hendrik Koekoek. Boer Hendrik Koekoek is oprichter van het tijdschrift "De Vrije Boer"...
Morts pour la france
Vacantie impressie: MORTS POUR LA FRANCE Komend uit de richting Troyes reden wij naar Verdun over de "Vole Sacree", de "Heilige Weg". Deze weg heeft geen nummer maar wordt gemarkeerd door een...
Van onze econoom
Van onze econoom Geachte lezers, lezeressen: Graag zou ik even de uw aandacht hebben voor het volgende politiek probleem. In Den Haag speelt op dit moment de gedachte om de uitkeringen omlaag te...
Voetbal 80-81
Om diverse leraren eens tot wat sportiviteit te dwingen, stelden we een voetbalteam samen dat zijn weerga niet snel zal vinden. Vooral als men bedenkt, welk een klasse deze lieden in huis hebben...
Yoga
Het verband tussen Yoga en joggen mag niet iedereen direct duidelijk zijn. Onze bagwan medewerker uit het Oosten des lands, vertelt u er alles over in een essay. WAT IS NU EIGENLIJK YOGA Weinigen...
Insider
Bosch Velen zullen dhr. BOSCH, leraar aan het Gym, kennen als een joviale, tijdens de les iets minder joviale, man. Het punt is nu dat dhr. BOSCH naast een man woont die bekend staat als een...
Voorpagina
Achterpagina
Volgende
#01 De Zaailander
Hé, soul-brothers and soul-sisters! Een nieuw tijdperk is aangebroken; het RSG-Leeuwarden gaat de geschiedenis in met de uitgave van het eerste nummer van de ZAAILANDER. Lees dat blad! De ZAAILANDER...


Top