☰  Expo | DeZaailander | #09 De Zaailander
Redactioneel
ZO MOET HET NIET! Een gewone door-de-weekse-dag. Een lokaal dat dient als kantoor. De weinige planten die er zijn, staan er onverzorgd bij; de één bijna verzopen, de ander bijna verdord. Iemand zit...
Brieven
Brieven ARJEN! Aan de flitsende door Arjen verkrachte Zaailanderredactie. Als zijnde lezeres van het volgens jullie zelf flitsende blad werd ik beurtelings groen en geel. Arjen Visser is lid van de...
Arken: Doelwit van vernielingen
Foto boven: Vlnr. Porsche Carrera, mevr. Bruggink, dhr. Vorwerk, de arken. Wie regelmatig les heeft in de arken zal het zijn opgevallen dat deze drijvende lokalen er weinig florissant uitzien. Je...
Olympische spelen NOOIT in Moskou!
Naar aanleiding van de Russische inval in Afghanistan is er een "discussie" ontstaan over het al of niet meedoen aan de Olympische Spelen in Moskou deze zomer. De ZAAILANDER vraagt zich af of dit...
Het huis is open
Iedereen zal intussen weten dat het huis achter school op 22 februari geopend is. Van de kant van de Huis-commissie wil ik hierover het een en ander vertellen. HET HUIS IS OPEN Tot op de laatste uren...
Scholierenforum
Op vrijdag 21 maart zal een scholierenforumavond plaats grijpen waarop leraren, leraressen en leerlingen van harte welkom zijn. OPHELDEREN Het is de bedoeling dat hier op school, in de kantine, deze...
Emancipatie in het Dekanaat
Om over emancipatie te kunnen praten wil ik eerst uitleggen wat ik hieronder versta. Emancipatie betekent volgens mij, dat je de maatschappij zodanig probeert te veranderen, dat meisjes en jongens,...
Nos journaal
NOS Journaal Het is je natuurlijk allang opgevallen dat het journaal voor de TV een nieuw jasje heeft gekregen. Het geheel doet nu wat Amerikaans aan, dat wil zeggen voor een Nederlander dan, want...
1 febr. Session
1 febr. Session Zoals gewoonlijk was het erg gezellig op de Session. Arjen Visser improviseerde samen met drummer Ronald Aerts een lekker jazzy stukje op zijn blokfluit. Het geheel was zeer cool en...
In en om de school
Drs J.C.Pijnacker in en om de school Meerdere (verscheidene, red.) malen bereikt mij de vraag of er hier of daar in of aan het gebouw niet het een en anden verbeterd of veranderd kan worden en...
Cesar rekent
Herman Cesar staat bekend als een realist. Zijn stukken ademen een sfeer van feitelijkheid en rechtschapenheid. In zijn artikeltje van deze maand, behandelt hij het gevolg van een graanboycot tegen...
Gemeente doet niets
Dhr. de Groot ergert zich al jaren aan de sportvelden waarop de leerlingen van onze school gymnastiek krijgen. Aan de ZAAILANDER vertelt hij waarom: Waarom doet de gemeente niets voor de school en...
Op de radio
Onlangs was er op de vpro-radio een programma dat handelde over schoolkranten en leerlingenraden. Hierin werd een telefoonnummer bekend gemaakt waarmee je naar Hilversum kon bellen als je iets te...
Reaktie op onkruit
Reaktie op onkruit Even een reaktie op jullie artikel over Onkruit. Op zich valt daar niet zo veel over op te merken, wel dat (uiteraard) het Onkruit standpunt nogal eenzijdig wordt belicht. Vandaar...
Een nieuw gezicht
Zoals je reeds wel bemerkt zult hebben loopt hier sinds kort een nieuwe lerares door de gangen. De ZAAILANDER draalde niet lang en vroeg haar ten interview. Meteen stemde zij toe, hetgeen ons veel...
Leerlingenraad
VERSLAG L.L.RAAD ALS EERSTE zou ik willen beginnen te zeggen dat feiten in dit verslag inmiddels weer kunnen zijn achterhaald. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses. Wat nu volgt is het verslag van de...
Van de dekanen
Zoals gewoonlijk ook nu weer een berichtje van de decanen over beroepenvoorlichting, keuzebegeleiding, opendagen, sluitingsdata van inschrijvingen, informatie over verschillende soorten opleidingen,...
Koffie halen in de lerarenkamer
De hierboven gepubliceerde koffie-annex soep- annex chocola-automaat staat in de docentenkamer. Deze was aanleiding tot een staaltje waaghalzerij waar je "U" tegen zegt. Voor het eerst in de...
Laatste nieuws
"Laatste Nieuws" -van een onzer verslaggevers- VERBALISEREN!? Het huis moet na het voorval met onze hoofdredacteur om zes uur ’s avonds gesloten zijn en niemand mag zich er dan in bevinden. Als er...
Inzaaider
Voorpagina
Achterpagina
Redactioneel


Top


☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander