DeZaailander   #09 De Zaailander   Het huis is open


Het huis is open
Iedereen zal intussen weten dat het huis achter school op 22 februari geopend is. Van de kant van de Huis-commissie wil ik hierover het een en ander vertellen.

HET HUIS IS OPENTot op de laatste uren voor de opening is er hard gewerkt om het huis klaar en schoon te krijgen, met behulp van een toch nog gegroeid aantal medewerkers. Allen worden hiervoor bedankt en in het bijzonder meneer Boersma, die voor ons de geiser aanlegde. Vrijdag 22 februari scheen het zonnetje vrolijk in en om het huis wat bij ons allemaal een goed humeur opwekte. Het huis was leuk versierd met bloemen en een bar was ingesteld waar koffie, thee, cake en frisdrank te verkrijgen was. Tegen 10 uur begon de tuin vol te lopen met belangstellenden. De opkomst viel ons mee alhoewel er geen leraar te bespeuren was! Even na tienen kwam Dhr. Pijnacker om het huis te openen door middel van het doorknippen van een lint. Hiermee werden dus de Doka van de Fotoclub, de Zaailander-redactiekamer en de benedenverdieping voor alle leerlingen en leraren officieel in gebruik genomen. We bedanken de rector voor het uitvoeren van deze handeling.

De genodigden werden nu rondgeleid en daarna startte de OPEN DAG. De hele dag door was het een gezellige drukte en we kregen over het algemeen zeer positieve kritieken te horen, wat ons erg goed deed.

Wel wil ik nogmaals opmerken dat de belangstelling van de leraren zeer minimaal was. Slechts nadat wij hen er op geattendeerd hadden dat op deze dag de opening van het huis had plaatsgevonden kwam er een aantal kijken, terwijl het toch door de hele school duidelijk was aangegeven. Verder kan ik geen negatieve gebeurtenissen melden; voor ons verliep de dag heel plezierig. De collectebus bracht bovendien een aardig bedragje op en ook de verkoop van de consumpties.

Wat voor ons het einde leek (het huis is immers klaar) is in feite pas het begin. Alle organisatie en inspanning is slechts voorspel geweest. Het eigenlijke spel is begonnen op maandag 25 februari toen de eerste Housekeepers hun dienst gingen verlenen. Wij kunnen tamelijk tevreden zijn over het verloop van de eerste week maar in het rooster van Housekeepers gapen nog enkele nare gaten namelijk: Maandag: 6e + 7e uur, Dinsdag: 2e + 7e uur, Woensdag: 4e uur, Donderdag: 4e uur, Vrijdag : 2e + 4e uur. Probeer dat rooster vol te krijgen! Het rooster ligt in het huis. Alle 1e uren en na het 7e uur is het huis gesloten. De regel is ingesteld dat alle Housekeepers het recht hebben om in een onverwacht vrij uur de sleutel te halen en het huis open te stellen, als op dat uur geen Housekeeper aanwezig is volgens het rooster. Als laatste meld ik dat we binnenkort abonnementen op tijdschriften en enkele andere voorzieningen krijgen van de oudercommissie. Dit waren de huisberichten.

Tot ziens in het huis!

AMARINS VAN DER FEEN


Volgende
Het huis is open
Op vrijdag 21 maart zal een scholierenforumavond plaats grijpen waarop leraren, leraressen en leerlingen van harte welkom zijn. OPHELDEREN Het is de bedoeling dat hier op school, in de kantine, deze...


Top