☰  Expo | DeZaailander | #11 De Zaailander
Redactioneel
Adieu Nu dan presenteren wij voor de allerlaatste keer: De ZAAILANDER-lees-in-show!!! Dat al onze speciale effecten ter uwer vermaak ons niet aardig in de slappe was hebben doen storten, mag even...
Brieven
P.S Hier is de laffe onbekende. Ik was vergeten mijn naam onder de hatelijke brief te zetten. Zeer stom van me, dat geef ik zo toe. En voor jullie natuurlijk een heerlijk punt om op aan te vallen....
Aktie fiets
Er was eens een brugklascoördinator, annex-wiskundeleraar, waarvan niemand dacht dat hij ook maar een klein beetje literair aangelegd was. Hoezeer leed hij onder deze gedachten en hij wachtte vol...
De truc van de woningverkoop
Sinds kort begint het erop te lijken dat Herman Cesar één van onze best geslaagde columnisten aan het worden is. Het behoeft geen betoog dat zijn artikeltjes zwemmen in een gloed van waarheid en een...
Kantine baalcentrum
In de reeks kritiese artikelen over de aankleding van ons schoolgebouw, waarvan het artikel over de arken het eerste was, volgt hier het tweede, en wel over de kantine. KANTINE: BAALCENTRUM GRAUW Wat...
Lekker dier
Ontleend aan het blad "Dier" van de Dierenbescherming. Belangrijk genoeg om aan alle lezers door te geven met het vriendelijke verzoek er thuis eens serieus over te praten. ACTIE "LEKKER DIER" "Vlees...
Het geweld in aktua-tv
Laatst was het weer raak in Amsterdam. Consternatie! Welnee, zeggen wij, het hoort bij Amsterdam als de RSG bij Leeuwarden en daarmee is in feite de kous af, ware het niet dat enkele ongure...
Hoofdfuif
Ach, het is al weer voorbij, die mooie hoofdfuif. Op bepaalde punten scheen het niet zo’n succes geworden te zijn. Zo zouden er slechts weinig bezoekers zijn geweest. Om nu alle gissingen uit te...
Leerlingenraad
LEERLINGENRAAD-VERGADERING VAN 23 JANUARI 1.) Opening door voorzitster Marieke van Eldert. 2.) Mededelingen: Iemands fiets was weer eens gestolen en de gedupeerde drukte ons op de vergadering op het...
Scholierenforum opnieuw
Er zou al een tijdje een scholierenforumavond plaatsvinden, maar door enkele organisatorische moeilijkheden is dit uitgesteld tot 29 mei jl. Wat viel er op deze avond te leren? TE WEINIG LEERLINGEN...
Nieuwe redactie moet gevormd
NIEUWE REDACTIE MOET GEVORMD Volgend jaar moet er een nieuwe redactie worden gevormd, daar sommigen, waaronder Robbert Baron & Michiel Hoekstra, de redactie gaan verlaten en dit betekent een verlies...
Kringlooppapier ja of nee
Het is altijd hetzelfde liedje met het kringloop- of recyclepapier; moet men het nu wel of niet gebruiken? Om van alle ellende en al het geëtter af te zijn gingen wij over tot de publicatie van een...
In en om de school
Drs J.C.Pijnacker in en om de school Ook in dit laatste artikel van deze cursus zie ik me genoodzaakt om enkele positieve en negatieve gebeurtenissen te signaleren. Zij, die er geweest zijn,...
Personeelsmutaties
G. Kruidhof PERSONEELSMUTATIES Als jij denkt dat volgend jaar alleen de examen-kandidaten naar huis gaan, heb je het mooi mis. De ZAAILANDEER sprong op onderzoek uit en kwam met de volgende drie...
De vertrossing van de vara
De vertrossing van de vara Gelijk de FBI heeft ook de ZAAILANDER haar infiltratie methoden. Het is natuurlijk algemeen bekend dat je een mooie meid moet zijn om bij de Tros Top Vijftig binnen te...
Diploma uitreiking
Naar het schijnt is het hoogtepunt uit de schoolcarrière van iedere leerling, de diploma uitreiking. Dit geschiedde laatst weer eens een keertje en de ZAAILANDER was er bij om jou hiervan kond te...
Ouders
Verslag van de vergadering van de oudercommissie der R.S.G. te Leeuwarden, gehouden op maandag 17 maart 1980 in de Harmonie. Ouders 1. Opening: Ruim 19.30 opent wnd. voorz. J. Bosscha de vergadering,...
Inzaaider
Wout Tegelijk met het laatste nummer van de ZAAILANDER, ook de laatste aflevering van onze rubriek INZAAIDER. Ook ons zal het afscheid zwaar vallen en daarom dachten we er goed aan te doen, je deze...
Voorpagina
Achterpagina
Redactioneel


Top


☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander