DeZaailander   #11 De Zaailander   De truc van de woningverkoop


De truc van de woningverkoop
Sinds kort begint het erop te lijken dat Herman Cesar één van onze best geslaagde columnisten aan het worden is. Het behoeft geen betoog dat zijn artikeltjes zwemmen in een gloed van waarheid en een afkeer van bedrog. Verder is het zo klinkklaar als een klontje dat Herman, zoals zijn vrienden hem noemen, een zeer scherp zakelijk inzicht heeft, wat hem dan ook geliefd in zijn omgeving maakt. OK, het artikeltje dat hij voor deze super-uitgave heeft gemaakt verenigt al zijn goede eigenschappen tot een ideaalbeeld van de moderne jeugd, en is daarom ook zo interessant om te lezen, men.

DE TRUC VAN DE WONINGVERKOOPEen makelaardij, die de naam draagt van een provincie in net noorden van ons land meende, dat huizen beter te verkopen zijn als ze mooier of leuker lijken dan ze in werkelijkheid zijn; en aldus maakte hij een verkoop advertentie van de flat achter school, waar in plaats van lelijke vier kanten arken en kinderen, die krijsen en stoeien, nu mooie botters en tjalken, aan een veel te smal kanaal, zonder verkeer op de weg. Ook staat er niet in de tekst, dat het water soms geweldig stinkt. Je vraagt je af of er iemand is die zo’n tekeningetje serieus bekijkt, maar dan nog is het een vorm van bedrog van deze huizen verkopers.

Herman Cesar

FINANCIEEL VERSLAGIn de loop van het jaar zijn de kosten van de Zaailander bijna verdubbeld, zowel door het grotere aantal bladzijden als door de sterk gestegen zilverprijzen en daardoor haast tweemaal zo hoge kosten voor fotopapier. Op dit moment kost de Zaailander ongeveer 1 gulden per stuk terwijl de eerste nog geen twee kwartjes kostte. Hierdoor zijn wij ook gedwongen het aantal advertenties te vergroten.

Naast de advertenties worden de kosten gedekt door de subsidle van de oudervereniging. Hiervoor zijn wij U zeer dankbaar. De inkomsten van de fotoreportage van het jubileumfeest waren nihil; en wel omdat de kosten hoger en de opbrengsten lager dan geraamd waren. De kosten voor het drukken zijn geraamd op ƒ 600,= gemiddeld en deze laatste kost alleen al voor het drukken ƒ 800,=. Ook moet elke keer 110 gld aan fotopapier, wrijfletters e.d. uitgegeven worden. Tot zover dit financieel verslag van 1979/1980.

Herman Cesar

inkomsten
In kas ƒ330,70
subsidie ƒ250,00
verslag oudervergadering. ƒ250,00
fotoreportage ƒ0,00
advertenties ƒ2715,00
totaal ƒ3545,70
 
uitgaven
In wrijfletters ƒ150,00
fotopapier ƒ145,70
inrichting andere benodigdheden ƒ75,00
aan LLR ƒ150.00
drukkosten ƒ2900,00
totaal ƒ3545,70


"WILLEMSKADE 8 C LUXE APPARTEMENT, gelegen op de 4e etage, op zeer goede stand in centrum van de stad, met terras op het zuid-westen, berging en auto-opstelplaats in de parkeergarage. Indeling: ruime hal met garderobe, woonkamer (51 m2), afzijdige keuken met inbouwapparatuur, badkamer, douche, 3 slaapkamers, c.v. etc. Aan de inrichting en uitvoering van dit appartement is veel zorg besteed. Nadere inlichtingen worden gaarne op kantoor verstrekt. Bezichtiging uitsluitend op afspraak."
Volgende
De truc van de woningverkoop
In de reeks kritiese artikelen over de aankleding van ons schoolgebouw, waarvan het artikel over de arken het eerste was, volgt hier het tweede, en wel over de kantine. KANTINE: BAALCENTRUM GRAUW Wat...


Top