☰  Expo | DeZaailander | #11 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

Adieu
Nu dan presenteren wij voor de allerlaatste keer: De ZAAILANDER-lees-in-show!!! Dat al onze speciale effecten ter uwer vermaak ons niet aardig in de slappe was hebben doen storten, mag even wonderbaarlijk als miraculeus worden genoemd, want wist jij, baby, dat we er het afgelopen jaar drie-duizend-vijf-honderd-vijf-en-veertig-gulden-en-zeventig-cent doorheen hebben gedraaid?

Nee? Schaam je niet, na deze superieure ZAAILANDER van buitenaardse wereldklasse zul je hierover alles te weten zijn gekomen en verder hebben we je dan ook nog zaken als Herman Cesar en Arjen onder de neus gewreven, waardoor onze levensstandaard natuurlijk weer het een en ander wordt verhoogd.

Afijn, niet langer gedraald, lees die hap en denk nog eens aan ons,

de ballín.

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Redactie: Arjen Visser, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Marjo Ruiter, William Valkenburg.
Financieel: zaakgelastigde: HERMAN CESAR.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Druk: Hippo-Print.
Typewerk: Olympia.
Advertenties: Bij de redactie aanbieden.
Inzaaiders: In de zaailander-bus
Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum inleveren
Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Daar dit de laatste ZAAILANDER is, is de tijd nu aangebroken om je aan te melden voor de nieuwe kernredactie. Arjen is altijd bereid tot een goed gesprek.
Alle rechten voorbehouden.
Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.
Met dank aan: Theo van Egeraat, GabriŽlle Baron, Dhr Ooiman, Drs. J.C. Pijnacker, Druk en Papier, Peter & Martin, De automen.
Vormgeving: ROBAR ARVIS © studioís.
The ZAAILANDER was video-taped before live audience.
© 1980 by The Zaailander redactie
VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

6 juni 1980

2e Jaargang Nr. 5

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander