DeZaailander   #10 De Zaailander   Censuur


Censuur
CENSUUR op programmaboekje

Voor het eerst sinds een jaar is er op de RSG censuur toegepast, en wel op het programmaboekje van de hoofdfuif

Op pagina 15 had de drukkerij van dit boekje, Hippoprint, haar embleem geplakt, bestaande uit naakte figuren die allerlei rare dingen deden.

De directie vond dat dit niet door de beugel kon en gelastte Elo om dit onderdeel te schappen Dit deed Elo door middel van plakkertjes die op de plaats van het felomstreden embleem werden geplakt. Op de hoofdfuif volgt nadere informatie plus detailfoto’s.


Volgende
Censuur
DIT IS DE ZENDER..... VAN ILLEGALE WIM Zo ongeveer twee jaar geleden was ik op bezoek bij een oud schoolvriend van mij uit Den Haag. Deze knaap had een zender en zond geregeld uit. Ze woonden op een...