☰  Expo | DeZaailander | #04 De Zaailander | Feest in de gymzaal

Feest in de gymzaal

FEEST IN DE GYMZAAL. Een objectieve beschouwing over het feit dat er tot nu toe nog nooit gefeest mocht worden in de gymzaal.

Wij op het RSG hebben n keer per jaar een fuif. Dat is niets vergeleken bij b.v. het Gymnasium, waar ze eens in de twee weken een denderende fuif hebben. Dit komt doordat wij niet in de gymzaal mogen feesten, terwijl het op verschillende andere Rijksscholen wel mag. Hoe komt dit?

FEEST IN DE GYMZAAL

Wij spraken hierover met de rector, dhr. Pijnacker:

"Waarom mag er geen fuif in de gymzaal worden gehouden?"

"Omdat de vloer dan beschadigd wordt."

"Als iedereen dan gymschoenen aandoet, net als bij gymnastiek?"

"Nee, daar beginnen we niet aan, want dan wordt het een chaos als iedereen zijn gewone schoenen uittrekt om zijn gymschoenen aan te doen."

RIJKS GEBOUWENDIENSTWij hebben op dinsdag 23 januari jongstleden Rijks Gebouwendienst opgebeld, om te vragen of het schadelijk zou zijn voor de vloer als er in de gymzaal gedanst wordt:

"Wij op het RSG-Leeuwarden zouden graag een fuif in een van onze gymzalen houden. Zou dit kunnen in verband met de vloer?"

"Bij dit soort gelegenheden is het wel gebruikelijk om de vloer af te dekken met een stuk zeil, anders zou deze beschadigd kunnen worsen door de schoenen van de aanwezigen en door de tafeltjes, die er eventueel staan."

De vloer in de gymzaal is dus geen reden om geen fuif aldaar te houden, mits iedereen op gymschoenen komt, zijn voeten veegt en er een een stuk zeil op de vloer gelegd wordt. Wij zien dan ook geen reden waarom de rector het verbiedt om een feest in de gymzaal te houden.

Een ander argument om een grote fuif op school te houden is, dat het Elo veel minder kost. Elo-voorzitter Karel Nat verzekerde ons dat er enorm veel van deze feesten kunnen worden gegeven in plaats van n hoofdfuif in de Harmonie.

KAREL NATAls Elo de hele Harmonie afhuurt, wat het geval is bij een hoofdfuif, dan kost dat 3000,00 plus de band die er optreedt, maakt in totaal zon dikke 6000,00. Een fuif in de gymzaal kost natuurlijk stukken minder, doordat er geen huur hoeft te worden betaald en er niet altijd een band komt (je zou eens voor een keertje de schoolband van een andere school kunnen uitnodigen), maar in plaats daarvan een disc-jockey oftewel een platenruiter. Karel schatte de kosten hiervan op 100,00 tot 200,00.

N HOOFDFUIF IS 60 FEESTENDan zou je in principe voor die 6000,00 dertig tot zestig feesten per jaar kunnen
geven. Nu is dat natuurlijk een beetje teveel van het goede. Er zou gewoon de dag voor elke vakantie een feest moeten worden gegeven, wat neerkomt op vier vijf feesten per jaar.

De entree voor deze fuiven zou natuurlijk ook veel lager zijn dan die van de hoofdfuif. In ieder geval n feest zal waarschijnlijk geheel gratis zijn, de zogenaamde instuif.

IDEEN GENOEGDe hoofdfuif in de Harmonie zou misschien vervangen kunnen worden door n van deze vijf feesten. Hoe zou die fuif eruit moeten zien? Naar onze mening moet er dan in de ene gymzaal een soort disco komen, waar iedereen zijn Travolta-talenten kan tonen, in de andere of in de kantine moet de gelegenheid bestaan tot stijl-dansen en voor de ware punkliefhebber, moet er beneden in de hal de mogelijkheid bestaan om te laten zien hoe hard hij wel kan stamper. Het cabaret zou kunnen plaatsvinden in een van de gymzalen, waar onder leiding van b.v. dhr. Hageman een toneeltje zal moeten worden gebouwd. In de lerarenkamer zou een soort bar kunnen komen, waar de dorst gelest en de honger gestild kan worden.

STANDS PER SECTIEMaar om dit feest helemaal te laten slagen, moet natuurlijk de hulp ingeroepen worden van de leraren. Deze zouden in hun lokalen allerlei dingen kunnen doen die met hun vak of hobby te maken hebben. Dhr. Doodkorte en zijn assistenten zouden ons dan wegwijs kunnen maken in de wereld van de Engelse thee, dhr. Hanewald en zijn natuurkundige kornuiten zouden een schiettentje kunnen bemannen, waar de baan van de kogel in theorie en in praktijk te zien is, of wat dacht je van dhr. Wouda die met zijn Franse vrienden ons laten zien wat er allemaal op het gebied van de Franse schimmelkaas valt te beleven!

Mocht het overigens ooit nog eens zover komen dat er echt niet in de gymzaal gefeest kan worden, over twintig jaar als we nog steeds geen nieuw gebouw hebben, zo merkte Karel Nat op, dan kunnen we nog altijd in de lerarenkamer een fuif geven.

HOE STAAN LERAREN ER TEGENOVERDhr. GRAMBERG: "Daar sta ik helemaal niet tegen over."
Mevr. DAMEN: "Ik kan niet goed inzien waarom het verboden is."
Dhr. BUESINK: "Ik vind wel dat het moet kunnen, maar zelf ben ik er te dik voor."
Mej. SINNEMA: "Als je maar pantoffels of zoiets draagt."
Dhr. van ENTHOVEN: "Om het in de hal te houden vind ik ook niets."
Dhr. SCHIPPERS: "Op mijn school gebeurde dat wel. Ik zie geen verschil tussen die vloer en deze."
Dhr. van EGERAAT: "Alles is beter dan in de hal."
Dhr. SCHAAFSMA: "Het is mijn zaak niet. Ik hoor niet bij de direktie en ik wil er ook niet bij horen."

Extra Afbeelding
Feest in de gymzaal
Vorige
Feest in de gymzaal
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander