☰  Expo | DeZaailander | #03 De Zaailander | Van de dekanen

Van de dekanen

VAN DE DEKANEN. In een opvoedend artikel luchten de dekanen Stavenga en Kromhout van de Meer over de toestanden hier in Leeuwarden.

Van de dekanen

Op deze bladzijde vind je de belangrijkste voorlichtings-, demonstratie-, open dag-data’s in de komende maanden. Nadere informatie is altijd op het dekanaat verkrijgbaar.

H.B.O.-opleiding voor toegepaste huishoudwetenschappen. In Groningen is aan de Chr. Scholengemeenschap "Prinses Juliana" naast de H.B.O.-opleiding Diėtetiek nu ook een H.B.O.-opleiding Toegepaste huishoud wetenschappen gekomen. Deze opleiding gaat in augustus 1979 van start.

Lerarenopleiding Ubbo Emmius. Aanmelding voor net cursus jaar 1979/1980 tot 28 feb. 1979. Inschrijfformulieren moeten door iedere belangstellende worden aangevraagd. Men krijgt een inschrijfformulier toegezonden na betaling van ƒ 10,00. Dit bedrag wordt niet terug betaald als men niet wordt toegelaten of als men na toelaling de plaats niet accepteert. Voorlichtingsdagen: 7 maart 1979 te Groningen, 9 maart 1979 te Leeuwarden, 10 maart 1979 te Groningen, voor degenen die verhinderd waren door tentamens of toetsen. De aanmelders zijn verplicht deze voorlichtingsdagen te bezoeken.

Opleiding tot adjunct-accountant eerste klas. Het ministerie van Financien stelt jaarlijks een aantal V.W.O.-abiturienten in de gelegenheid dienst te nemen bij de rijksbelastingdienst voor de accountant studie.

Experiment in international living. Leerlingen die na het behalen van hun diploma 4 a 5 weken in het buitenland willen doorbrengen in een gast gezin, kunnen hiermee meer informatie krijgen op het

15 Maart a.s. open dag van stedelijk muziek pedagogische Akademie te Leeuwarden, Schrans 44. tel 05100-31268. Aanmelden voor 2-3-’79.

Tweedaagse excursie in de Paasvakantie voor ± 500 jongens uit 5 en 6 atheneum naar de Koninklijke Marine.

Voorlichtingsdagen R.U. Utrecht op 3, 4, 5 Jan. 1979. Donderdag 4 januari o.a. diergeneeskunde. 5 en 6 ath

Voorlichtingsmiddag in de Akademie Diedenoort te Wageningen, donderdag 8 februari a.s. Opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen. Nadere inlichtingen: Edelmanlaan 3 Wageningen. tel: 08370 - 16066/12390.

Stichting Fries Bureau voor School- en Beroepskeuze, Sixmastraat 2, Leeuwarden. Aanvragen voor een test door eindexamenkandidaten na april 1979, worden als particuliere aanmeldingen beschouwd.

Informatie middag "Nijerode" a.s. zaterdag 17 maart. Instituut voor bedrijfskunde.

Extra Afbeelding
Van de dekanen
Vorige
Van de dekanen
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander