DeZaailander   #03 De Zaailander   Pubertijdbesteding les #2


Pubertijdbesteding les #2

de Zaailander presenteert:


"PUBERTIJDBESTEDING" Les 2

Nu volgt de tweede les Pubertijdsbesteding van de Zaailander. Dit keer handelt hij over propjes-schieten, een zeer nuttig en aangenaam tijdverdrijf als een bepaalde les je de keel uit begint te hangen. Lees of wij schieten!.

Wat te doen?
Neem het elastiekje tussen duim en wijsvinger, span het elastiekje en schiet het propje af. Laat door de natuurkunde leraar de terugslag berekenen zodat je niet voor verrassingen komt te staan als een elastiekje achter je oog.

Wil je met een schietbuisje schieten? Dat kan ook. Demonteer je pen en stop een goed doorgekauwd en sappig propje in het holle buisje van dit stuk schrijftuig. Mik zorgvuldig en schiet het slachtoffer bij voorkeur in zn oog of oor.

belangrijk:Je moet altijd goed op de leraar en je slachtoffer letten. Makkelijker daardoor is om de leraar als slachtoffer te nemen, zodat je maar op n persoon hoeft te letten.

Maak het speeksel-propje niet te nat, het kan dan aan je hand blijven kleven en het komt minder hard aan.

De ervaring leert dat de propjes vlak voor het hoofd van de leraar plegen af te wijken met een hoek de berekend kan worden met behulp van de volgende formule: sin = h(3-q) + B.

sin is de sinus van de hoek van afwijking. De h is de omvang van het waterhoofd van de leraar en hangt mede af van de hoeveelheid koffie die hij in de lerarenkamer heeft genuttigd. De q stelt een constante voor, namelijk de omvang van de buik van de desbetreffende leraar en is voor iedere leraar dus verschillend. De B staat voor de hoeveelheid boter die hij s morgens op zijn brood pleegt te smeren en is van belang aangezien zijn huid hierdoor vetter kan worden en zodoende een afstotend laagje vormt. De B moet worden uitgedrukt in Kg/meter huid, oftewel Kg/mh.

Deze formule geldt alleen als je je propje kaarsrecht afschiet. Wil je echter het propje met een tactisch boogje wegschieten, dan zul je gebruik moeten maken van de formule: S = m - atm. : (L - 87).

S is de spankracht die je op het elastiekje moet uitoefenen en m staat voor het aantal meters dat de leraar van je af is. Atm. stelt de druk voor die in het lokaal heerst en moet worden uitgedrukt in millibar.

De L is de lengte van de leraar en dient te worden uitgedrukt in mm. Je doet er verstandig aan om voor elke les dit nog even na te meten, omdat de leraar wel eens andere schoenen aangetrokken kan hebben zoals tankprofielen (Lesterhuis), boeties (Hoogeveen) of laarzen (Grambergen).

Advies: begin met schieten op lange leraren zoals van Lottum, Vorwerk of Wiggers de Vries. Heb je die bont en geel geschoten, dan kan je ook kleinere leraren onder vuur beginnen te nemen.

Succes!


Volgende
Pubertijdbesteding les #2
VAN DE DEKANEN. In een opvoedend artikel luchten de dekanen Stavenga en Kromhout van de Meer over de toestanden hier in Leeuwarden. Van de dekanen Op deze bladzijde vind je de belangrijkste...


Top