☰  Expo | DeZaailander | #10 De Zaailander | Popmuziek in de beurs

Popmuziek in de beurs

Om de beurs is de laatste tijd veel te doen geweest. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om de openbare bibliotheek erin te vestigen, zodat er geen rock-concerten meer kunnen worden gehouden. Daar er geen andere gelegenheid in Leeuwarden is waar dit zou kunnen geschieden, volgt erin de ZAAILANDER een uitgebreide reportage over het wel en wee van het Leeuwarder popleven. Hierin niet alleen ongebreidelde kritiek, maar ook opbouwende suggesties over alternatieven en andere mogelijkheden. Hier staat tegenover dat de beurs een gebouw is dat bij uitstek geschikt is voor de huisvesting ener bibliotheek, maar ook voor een rock-zaal.

Het is bijna een jaar geleden dat in de beurs het laatste popconcert werd gegeven. Hiermee eindigde een tijdelijke opleving van het muziekgebeuren op popgebied in Leeuwarden. Er is geen plaats meer in Leeuwarden voor een popconcert maar zeker genoeg belangstelling voor een popconcert

POPMUZIEK IN DE BEURSIn de beurs zal een dergelijk concert in ieder geval niet meer plaats vinden, want wat is er aan de hand?

verwijdering uit beursDe beurs werd gesloten en er was geen plaats meer voor popconcerten. Hoewel de beurs een unieke gelegenheid was geweest om popconcerten te organiseren, moest de beurs zonodig worden gesloten want na een grote verbouwing zou er een in worden gevestigd. Die verbouwingen zijn op het ogenblik in volle gang, zoals je wellicht al gezien zult hebben.

Er moest een nieuwe plaats worden gezocht en die is in Leeuwarden niet aanwezig. Althans volgens de bestuursleden van Leeuwarden niet. Alle voor gebruik in aanmerking komende plaatsen zijn of voor andere doeleinden bestemd of zouden de onwonenden teveel lawaaioverlast bezorgen.

waarom niet in beurs?Waarom in godsnaam wordt een bij uitstek voor concerten geschikte ruimte als de beurs gebruikt om er een bibliotheek in onder te brengen, waarvan al twee vestigingen in Leeuwarden zijn, nl. een openbare en een provinciale? Het schijnt dat nu in de beurs de nieuwe vestiging komt van de openbare bibliotheek, maar had daar dan niet een andere ruimte voor kunnen worden gekozen? Van lawaaioverlast is in ieder geval geen sprake.

behoefteLaten we in ieder guval een ding vastellen: Er is in Leeuwarden een grote behoefte aan popmuziek in de vorm van concerten als in de beurs. Dit bewees de grote opkomst bij deze konserten.

uniekLeeuwarden neemt een unieke plaats in in het rijtje van grote steden; Leeuwarden is namelijk een van de weinige plaatsen zoniet de enige plaats waar geen grote popconcerten kunnen worden gegeven vanwege plaatsgebrek.

Het wordt tijd dat Leeuwarden, dat de twijvelachtige eer heeft geen plaats voor popconcerten te bezitten, eindelijk een concerthal krijgt waar de betere popmuziek, ook in Leeuwarden, ingesloten kan worden in de harten van menig popmuziekliefhebber.

Extra Afbeelding
Popmuziek in de beurs
Vorige
Popmuziek in de beurs
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander