☰  Expo | DeZaailander | #07 De Zaailander | Brieven

Brieven

We hebben een nieuwe, grandioze brievenrubriek, dus dat wordt gauw kijken.

Brieven

Vergaderingen


Hierbij wil ik ingaan op de begroting die stond in het convocaat van de Oudervergadering. Uit deze begroting blijkt, dat maar liefst 1300,= uitgetrokken zal worden voor n ouderavond. Voor een andere soortgelijke vergadering worden de kosten op 1200,= geschat. Is dit hoge bedrag nodig? Het is nl. bijna twee-derde van het totaal te bestedengeld.
Slechts 100,= wordt er per uitgetrokken voor de Zaailander! Deze is toch tot algemeen nut van de leerlingen. Me dunkt, dat deze verdeling wat scheef is.
Moet een oudervergadering per se in de Harmonie gehouden worden? Zalen Schaaf is ook goed en veel goedkoper. En is het nodig, dat elke ouder of voogd drie consumpties krijgt? (een kop koffie en twee borrels of fris). Een kop koffie is toch wel voldoende!
Bij Zalen Schaaf is er een zaal te huur van max. honderd mensen. Wanneer allen een kop koffie krijgen id dat een totaal bedrag van 205,=.
Dat honderd man voldoende is moge blijken uit de notulen van de vorige vergadering, waarin staat: "...heet ...ongeveer tachtig aanwezigen welkom."
Door deze bezuiniging zou veel geld ten goede kunnen komen aan meer ouderavonden, aan vermindering van de kilheid van de lokalen etc. etc.

H.C

Bedoeling


De bedoeling van dit rubriekje is om de leerlingen zelf, als leerling, ook aan het woord te laten komen. Als je dus het ergens niet mee eens bent of je ligt met een leraar overhoop, ik noem maar wat, schrijf dan even.
Ook kritiek op een artikel in de ZAAILANDER komt in onze brievenrubriek en wordt eventueel behandeld. Ok? Mooi zo.

Gif in voedsel


In de tegenwoordige voeding zitten schadelijke stoffen door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen bij de verbouw ervan en door chemische toevoegingen bij de verwerking ervan.
Wanneer je wilt dat daar verandering in komt, dus als je gezondere voeding wilt, kun je je naam zetten op een lijst beschikbaar daarvoor. Deze hangt beneden in de gang.
Er komt in ieder geval een debat in de 2e kamer over voeding.
Als er nu veel namen opgestuurd worden, kan bereikt worden dat de regering het gebruik van schadelijke chemische middelen in de voeding beperkt.

Redmer Riemersma.

Mededeling


Openingstijden bibliotheek
Woensdag: 12.00-12.50 algemeen
12.50-13.20 1e, 2e & 3e klas
Vrijdag: 12.50-15.20 4e, 5e & 6e klas (desnoods ook 1e,2e & 3e klas)
Sfeervolle omgeving, verantwoorde keuzebegeleiding etc. etc.

P.J. Sikkema (bibleteek)

Te Keap


Te Keap frege om de samling folslein te meitsjen:
DONALD DUCK: 1973 - nmer 14,21,27 & 42
1974 - nmer 3
Yn goede staat, folslein gaadlik om yn te binen.

P.J. Sikkema (bibleteek)

Dank!


Bij deze wil ik alle leerlingen en leraren en alle ander mensen die met me meegeleefd hebben tijdens mijn ziekte door bloemen en kaarten en alles wat ik gekregen heb, heel hartelijk bedanken.
dhr. Noteboom

Extra Afbeelding
Brieven
Vorige
Brieven
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander