DeZaailander   #07 De Zaailander   Redactioneel


Redactioneel
Hallo jongelui!
Daar is ie dan weer: de flitsend snelle enige echte niet te overtreffen ZAAILANDER.
Anders dan vorig jaar zoals je zult merken;
een kompleet nieuwe redactie en nóg een zeer goede verbetering, nl.
de ZAAILANDER wordt niet meer gestencild, maar van nu af aan gedrukt.
Je ziet het al: een nieuw schooljaar, een nieuw begin, ook voor de ZAAILANDER.
Het was even moeilijk op gang te komen omdat we ons kantoor in het huis nog moesten inrichten.
De ZAAILANDER staat echter voor niets en dus is hij ook nu weer present.
We hopen, dat je de ZAAILANDER met plezier maar ook kritisch zult lezen,
en als je kritiek hebt op de aanpak of de artikelen,
schrijf dit dan even en stop het in de ZAAILANDER-bus.
Wij staan nl. graag open voor kritiek, want wij zijn ook niet feilloos,
en kunnen dan veranderingen aanbrengen.
Wat ons betreft, tot het volgende nummer.

De redactie.
Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Arjen Visser.
Redactie: Sjoerd Patrouille, Aukje Scholten, Anita Schrader, Alianne ter Veer, Stefan Zegers, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.
Eindredacteur: Michiel Hoekstra.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Druk: Hippo-Print.
Typewerk: Olympia.
Advertenties: Bij de redactie aanbieden.
Inzaaiders: In de zaailander-bus
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Alle rechten voorbehouden.
© 1979 by The Zaailander redactie
VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

30 november 1979

2e Jaargang Nr. 1


Volgende
Redactioneel
We hebben een nieuwe, grandioze brievenrubriek, dus dat wordt gauw kijken. Brieven Vergaderingen Hierbij wil ik ingaan op de begroting die stond in het convocaat van de Oudervergadering. Uit deze...


Top