☰  Expo | DeZaailander | #06 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

0.K. boys,Hier is hij dan, het absolute hoogtepunt van menselijk kunnen: ZAAILANDER no. 6!

Wederom vol hoogstaande artikelen over allerlei zaken die nimmer gepubliceerd zijn.

Het begint al op pagina 4. Na vele gevechten met hun bodyguards, konden wij in de kleedkamers van de drie sterren van de hoofdfuif doordringen en hun aldaar een exclusief interview afpersen. Lees hoe de wereld van de showbizz eruit ziet.

Dan hebben we dit keer nog een artikel over het radio-programma: Disco action. Naar aanleiding van dit artikel heeft de Tros-direktie het programma geschrapt.

Je ziet het wel weer, ook dit maal is het de sensatie die de klok slaat; lees en geniet!

Gefeliciteerd met je goede rapport en so long.

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.
Redactie: Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra, Robi Datatreya.
Vormgeving: Robbert Hans Baron.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.


OPLAGE: 1000 exemplaren
DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.
TYPEWERK: OlympiaIngezonden stukken: binnen vr 18 mei.
Inzaaiders: in de ZAAILANDER-bus.
Advertenties:bij de redactie aanbieden.

De ZAAILANDER is het blad dat op n september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.

De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland
patent pending in principal countries of the world

15 juni 1979

1e Jaargang Nr. 6

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander