☰  Expo | DeZaailander | #04 De Zaailander | Een Parlement voor Europa

Een Parlement voor Europa

EEN PARLEMENT VOOR EUROPA. Een ZAAILANDER-verslaggever bezocht een conferentie waar dit onderwerp aan de orde was, met speciaal het oog op de verkiezingen in juni.

Op 20 en 21 december werd een conferentie gehouden voor schoolbladredacteuren door de europese beweging in Nederland. Op deze conferentie werd het een en ander over de europese beweging en over het europees parlement uitgelegd, waarna een simulatiespel "Europees parlement" volgde, zodoende de jongelui een beetje idee te geven van de werking van dit parlement.

Een Parlement voor Europa

Het europees parlement vertegenwoordigt zoín 260 miljoen europeanen die in negen europese landen wonen.

taakHet europees parlement controleert besluiten die niet op nationaal niveau maar op gemeenschapsniveau gemaakt moeten worden.

verkiezingenDe leden van het europees parlement (nu 198) werden tot nu toe door de nationale parlementen uit hun midden aangewezen, maar daar komt verandering in, want op 7-10 juni 1979 zullen voor het eerst rechtstreeks door de burgers van europa 410 afgevaardigden worden gekozen (Nederland op 7 juni 1979).

fractiesHet europees parlement is ingedeeld naar politieke stromingen en niet naar nationaliteit. Op de afbeelding zie je de verdeling naar, christen-democraten, liberalen, socialisten, democraten van vooruitgang en communisten. Niet bij een fractie aangesloten zijn de niet-ingeschrevenen (ni).

bevoegdhedenHet europees parlement adviseert de Raad van ministers. (Dit is een instelling van de gemeenschap waarin de deelnemende regeringen direkt zijn vertegenvoordigd door hun ministers. De Raad neemt de uiteindelijke beslissingen over het beleid van de gemeenschappen). Deze adviezen zijn niet bindend, toch valt hun invloed niet te verwaarlozen, want het europees parlement heeft immers het volk achter zich. Verder heeft het europees parlement uiteraard de bevoegdheid controle uit te oefenen op alle facetten van het gemeenschapsbeleid.

De europese beweging in nederlandDe europese beweging in nederland is een particuliere organisatie, die streeft naar een democratisch europa waarin vrede, vooruitgang en vrijheid voor de burger gewaarborgd is, zij tracht dit streven door samenwerkang binnen europa te bevorderen. De europese beweging probeert daarom de "europese idee" uit te dragen door het organiseren van tal van activiteiten, met als voorbeeld de conferentie voor schoolbladredacteuren die elk jaar gehouden wordt.

Robbert Hans Baron

In 1979 zullen ruim 180 miljoen Europese burgers zelf hun afgevaardigden kiezen in het EUROPEES PARLEMENT. Dit eerste rechtstreeks gekozen EUROPEES PARLEMENT zal uit 410 leden bestaan, d.w.z.

Duitsland81
Frankrijk81
ItaliŽ81
Groot-BrittanniŽ81
Nederland25
BelgiŽ24
Denemarken16
Ierland15
Luxemburg6

FOTO: Door Olaf Kosinsky - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62789608

Extra Afbeelding
Een Parlement voor Europa
Vorige
Een Parlement voor Europa
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander