☰  Expo | DeZaailander | #01 De Zaailander | Leerlingenraad

Leerlingenraad

Ook hebben we de leerlingenraad in de gelegenheid gesteld om wat te vertellen.

De LeerlingenraadDe leerlingenraad is van plan een verkiezingsweek te organiseren in samenwerking met de ELO. In de tweede week van oktober zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: Een documentatiefilm door het Amsterdams Stadjournaal zal een hele dag doorlopend worden vertoond. Deze film, gaat over de middelbare school in het algemeen. Verder zal de schutting voor school kunstzinnig opgeschilderd worden in samenwerking met de tekenleraren. Toestemming hiervoor is verkregen van de gemeente en er zullen dranghekken worden geplaatst.

In dezelfde week zal het huis achter school in gebruik worden genomen als documentatie centrum, waar op de vrije uren allerlei tijdschriften in gekeken kunnen worden. Er is ook gelegenheid om in de vrije uren ongestoord te huiswerken.

Uiteraard worden ook de verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen, die zal plaatsnemen in het algemeen bestuur van de leerlingenraad. Uit dit algemeen bestuur wordt op de eerste vergadering per jaarklas een persoon gekozen voor het dagelijks bestuur en uit het D.B. worden de voorzitter en de vice-voorzitter gekozen voor de leerlingenraad.

De leerlingenraad zal ongeveer één keer per maand bijeenkomen om over zaken die de leerlingen op school aangaan te vergaderen; het dagelijks bestuur zal ± één keer per week bijeen komen om de agenda op te stellen voor de te behandelen onderwerpen in de leerlingenraad.

Vragen en opmerkingen bij Jan Hoekstra 5 havo, of de andere leden van de oude leerlingenraad (graag schriftelijk).

De leerlingenraad.

Extra Afbeelding
Leerlingenraad
Vorige
Leerlingenraad
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander