☰  Expo | DeZaailander | #07 De Zaailander | Leerlingenraad

Leerlingenraad

Er is wederom vergadert door de leerlingenraad. Lees wat er besproken is.

In de vergadering die 25 oktober jl. werd gehouden, werd het volgende besproken:

1.)Waarom mag je in de grote pauze niet weer naar de kantine, als je het gebouw uit bent gegaan? Deze vraag was door het D.B. gesteld aan enkele leraren een een lerares, te weten: Dhr. Joustra, dhr. Pyt Jon Sikkema, dhr. René Rossen, dhr. Peter Vorwerk en mevr. deTollenaere.

Dezen waren gekomen op verzoek van het D.B. aan de leraren/leraressen om met het D.B. te vergaderen. Ze waren het erover eens dat over deze regel gepraat moest kunnen worden om te bereiken dat deze werd veranderd.

2.)De deur bij het grote natuurkundelokaal is op slot. Waarom? Dit is gedaan omdat er dan meer toezicht zou zijn op het binnengaan van ongure personen, die stiekum in de jaszakken van nietsvermoedende leerlingen zouden kunnen vissen naar geld enzo. Maar ja, uit een brandend gebouw is het met dichte deuren moeilijk vluchten. Het is dus de vraag wat belangrijker is: Deuren die op slot zijn zodat er geen mannetje hoeft te posten om op te letten of er gestolen wordt, of er naar streven dat in geval van brand we ons niet van de bovenste verdieping hoeven te storten om nog enigszins een kans op overleving te bewerkstelligen. Een heel simpele oplossing is natuurlijk alleen aan de binnenkant van de deur een kruk te bevestigen, zodat er niemand van buiten in kan komen. Dan is het hele probleem toch zeker opgelost?

3.)Commissie Huis. Er werd gevraagd of leerlingen zich beschikbaar wilden stellen om tijdens hun vrije uurtjes op te passen in het huis. Dan mag je nl. hier je huiswerk gaan maken, omdat er dan toezicht is. Er bleken geen vrijwilligers voor handen. Wie, O Wie? ? ?

4.)Excursie-commissie. De excursie naar Xanten zal niet door deze commissie worden georganiseerd, omdat men zich wil richten op de Havo-leerlingen, omdat deze het zoveel moeilijker hebben dan Atheneum-leerlingen. Men ijvert ervoor tussen de Havo-leerlingen een hechtere band te scheppen door zo’n reisje. Dit is natuurlijk je reinste discriminatie niet zozeer voor Atheneum-leerlingen als wel voor Havo-leerlingen. Het is toch zeker niet leuk om op deze manier te horen te krijgen, dat je stommer bent dan Atheneum-leerlingen, wat overigens pertinent niet waar is.

Dit had ik nog bijna vergeten: De vergadering werd voorgezeten door de voorzitster (en als er nog geen vrouwlijk woord voor bestond, bestaat het nu) van het D.B. en LLR. Marieke van Eldert.

De secretaris van het D.B. Arjen Visser

Extra Afbeelding
Leerlingenraad
Vorige
Leerlingenraad
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander