☰  Expo | DeZaailander | #05 De Zaailander | Zuid-afrika

Zuid-afrika

APARTHEID EEN SCHANDE? Robert van Delden ging naar Zuid-Afrika om dit artikel voor de ZAAILANDER te schrijven.

De laatste tijd wordt er nogal wat geschreven over Zuid-Afrika. Wat moet je nu allemaal van deze verhalen geloven? Om alle verwarring de wereld uit te helpen publiceert de ZAAILANDER dit verhaal waarin een jongen die enige tijd in Zuid-Afrika geleefd heeft verteld over zijn ervaringen aldaar. Ook vermelden wij even dat hij zijn leven gewaagd heeft, om dit verhaal door de douane van Zuid-Afrika te krijgen. De ZAAILANDER staat voor niets, ook niet voor de dood.

Zuid-Afrika:


APARTHEID EEN SCHANDE

-VAN ONZE CORRESPONDENT-Er werd mij laatst gevraagd om een stuk over Zuid-Afrika te schrijven in de ZAAILANDER, waar ik eigenlijk een beetje tegenop zag vanwege het feit dat ik er maar twee jaar gewoond heb en wel in Johannesburg. Hierdoor merk je niet veel van wat er in de rest van Zuid-Afrika gebeurt. Ze vertellen daar natuurlijk veel dingen voor de T.V., sinds die "al" drie jaar geleden in werking is getreden, maar je kunt natuurlijk niet weten of dat allemaal wel waar is, net zoals ze hier in Nederland een heleboel dingen voor de T.V. vertellen, die niet helemaal waar zijn. Je kan dus moeilijk zeggen wie wel en wie niet gelijk heeft.

Andere mensenGedurende die twee jaar dat ik daar gewoond heb, ben ik
met nogal veel zwarte mensen in kontakt gekomen. En je leert dat het hele andere mensen zijn dan wij westerlingen; ze denken anders over bepaalde dingen dan wij. Het maakt hun b.v. niets uit of ze nu in aparte bussen moeten rijden of niet. Misschien willen ze zelfs liever naast hun rasgenoten zitten. Ook dit betekend natuurlijk niet dat ik het hiermee eens ben. Dit kan volgens mij veel beter geregeld worden.

Andere gewoontenMaar je moet goed begrijpen dat het hele andere mensen zijn, vergeleken bij ons. Ze zijn niet gewend om in luxe huizen te wonen en ze zullen er waarschijnlijk nooit in wonen, althans nog lang niet. Om even een voorbeeld te geven hoe anders de zwarten zijn: Als een zwarte man bij zijn baas het kantoor binnen stapt gaat hij gelijk zitten op de eerste de beste stoel die hij vinden kan. Hij vindt nl. dat het onbeleeft is om op hetzelfde niveau als dat van zijn baas te gaan staan. Door te gaan zitten maakt hij zich kleiner, onderdanig tegenover zijn baas.

Hij begint nooit als eerste te praten. Hij wacht totdat de ander begint en daarna geeft hij korte antwoorden. Volgens hem moet de hogere rang het woord voeren. Ook wanneer er bij een ingang van een gebouw of lift enz. een dame staat zou iedereen haar voor laten gaan, maar de zwarte stapt eerst naar binnen omdat bij de jacht de man ook eerst gaat.

Ik vraag me af of het wel zo goed is om Zuid-Afrika zo op te jutten tegen de apartheid die er heerst. Het is allemaal niet zo verschikkelijk als ze vertellen, in de meeste gevallen kunnen de blanken en de zwarten goed met elkaar optrekken.

De regering wordt steeds beter, ze doen hun best om de woontoestanden van de zwarten te verbeteren evenals de scholen en de werkvoorzieningen. Het enige grote probleem dat er heerst is dat de regering de zwarte bevolking geen recht durft te geven vanwege een aantal feiten, waar ik er een paar van zal noemen. Ze zijn bang dat de regering dan alleen maar uit zwarte mensen zal gaan bestaan (er zijn momenteel 20 miljoen negers en 5 miljoen blanken in Zuid-Afrika). Ook zou het communisme naar voren kunnen treden. En zo zijn er nog talloze andere feiten die een rol spelen, maar wegens gebrek aan ruimte kan ik die hier niet noemen, misschien een andere keer.

Ander landZuid-Afrika is een prachtig land en het zou jammer wezen als dit helemaal verwaarloosd werd door dat de mensen die er leven elkaar soms verkeerd begrijpen, dit komt misschien door het verschil in huidskleur dat ze hebben, waar door ze denken dat het verschil tussen blank en zwart hetzelfde is als het verschil tussen een hond en een wolf.

Misschien komt het ook wel doordat ze slecht met elkaar kun nen communiseren. De zwarten spreken meestal geen Engels en de blanken geen van de talen die de negers spreken.

Ik hoop wel dat dit in de toekomst verbeteren zal, wat ik eigenlijk wel verwacht als je ziet dat de regering steeds meer positief veranderd.

Nog een ding voordat ik er mee stop, je moet niet denken dat ik het helemaal met de Zuid-Afrikaanse regering eens ben, maar je moet ook niet denken dat ik er zo mee instem met wat er allemaal in Europa gebeurt!

Robert M. van Delden

Extra Afbeelding
Zuid-afrika
Vorige
Zuid-afrika
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander