☰  Expo | DeZaailander | #05 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

Goedenavond,Daar zijn we dan weer met een nieuwe ZAAILANDER, dit keer net zo goed als de vorige uitgave.
Op de voorpagina staat het huis afgebeeld, dat wij straks tot onze beschikking hebben. Je kunt er dan in zitten te studeren of zo maar wat kletsen. Binnenkort wordt het opgeknapt met het geld dat Met de "Unieke Fotoreportage" is binnen gekomen.

Over de fotoreportage gesproken, na de vakantie wordt met de verkoop van de fotos begonnen dus neem je rijksdaaldertje dan alvast mee in je knuistjes.

O.K. vermaak je in de paaseierenvakantie en gedraag je een beetje op de hoofdfuif!

De groeten aan je moeder,

Daahg.

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.
Redactie: Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra, Robi Datatreya.
Vormgeving: Robbert Hans Baron.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.


OPLAGE: 1000 exemplaren
DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.
TYPEWERK: OlympiaIngezonden stukken: binnen vr 18 mei.
Inzaaiders: in de ZAAILANDER-bus.
Advertenties:bij de redactie aanbieden.

De ZAAILANDER is het blad dat op n september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.
De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland
patent pending in principal countries of the world

6 april 1979

1e Jaargang Nr. 5

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander