☰  Expo | DeZaailander | #03 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

Hallo kerstballen,


uiteraard heeft de Zaailander redactie ook deze keer weer voor een bijzonder boeiende, leuke en snelle uitgave gezorgd, compleet met interview, Leraren Top Tien, Pubertijdsbesteding en duimpjes.
Wij willen iedereen bedanken voor hun positieve reacties op de vorige Zaailander. Wij vonden hem zelf ook erg leuk.

Opvallend waren opmerkingen als: "Alah, is ze zó mooi?" en "Ik heb haar eens goed bekeken, maar.....". De leraar die deze laatste opmerking plaatste vinden wij wel een botterik.

Toen wij dhr. de Ruiter de foto voorhielden die wij van hem in de Leraren Top Tien hebben geplaatst, zei hij: "Whoat Is dhat voar een crimenheel?" Wij hebben maar niet geantwoord.......

Om kort te gaan: wij wensen jullie veel plezier in de kerstvakantie en vele Zaailanders in de komende jaren.

Weltrusten.

DE ZAAILANDER: onafhankelyk orgaan van rsg-leeuwarden.
Met dank aan: L. Bouwens, T. van Egeraat, M. Veldstra.
Redactie: Marianne Mantel, Eelco Smits, Frederiek Oudeboon, Ageeth Huizenga, Irma Bron.
Hoofdredactie: Robbert Hans Baron, vormgever, Michiel Hoekstra, copywriter.
Oplage: 1000 exemplaren
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Bank: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
De ZAAILANDER behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten. Copij voor de volgende ZAAILANDER dient uiterlijk voor 2-2-’79 binnen te zijn.
De ZAAILANDER werd op de eerste september 1978 opgericht door Michiel Hoekstra & Robbert Hans Baron.
made in holland
patent pending in principal countries of the world

22 december 1978

1e Jaargang Nr. 3

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander